Relay Nhiệt LS – MT-95 | 70-95A

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Mã: MT-95 | 70-95A

Mô tả sản phẩm

MT-95 | 70-95A – Relay Nhiệt LS

Relay nhiệt LS loại MT-63 / Thermal Overload Relay MT- 95

Mã Hàng : MT-95 | 70-95A

Dải Chình dòng : MT-95 | 70-95A

Dùng cho contactor LS : Từ MC-50a đến MC-65a

Số Cực : 3

Mô tả chi tiết:

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại

Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha

Cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực

– Designed for motor protection, phase failure sensitive

– 3 Pole bimetallic thermal overload relays

– Compensated relays with manual or automatic reset, equipped with relay trip indicato

Mô tả chi tiết:

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại

Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha

Cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực

– Designed for motor protection, phase failure sensitive

– 3 Pole bimetallic thermal overload relays

– Compensated relays with manual or automatic reset, equipped with relay trip indicato

Các Loại Relay Nhiệt LS:

MT-12 dùng cho từ MC-6a đến MC-18a gồm các loại từ: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A;2.5-4A;4-6A;5-8A; 6-9A;7-10A; 9-13A; 12-18A

MT-32 dùng cho MC-9b đến MC-40a gồm các loại từ:0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A;2.5-4A;4-6A;5-8A; 6-9A;16-22A; 18-25A; 22-32A; 28-40A

MT-63 dùng cho từ MC-50a và MC-65a

MT-95 dùng cho từ MC-75a, MC-85a và MC-100a

MT-150a dùng cho MC-130 & MC-150a

MT-225 dùng cho MC-185a và MC-225a

MT-400 dùng cho MC-265a, MC-330a và MC-400a

MT-800 dùng cho MC-500a, MC-630a và MC-800a

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại

Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha

Cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực

– Designed for motor protection, phase failure sensitive

– 3 Pole bimetallic thermal overload relays

– Compensated relays with manual or automatic reset, equipped with relay trip indicato

Các Loại Relay Nhiệt LS:

MT-12 dùng cho từ MC-6a đến MC-18a gồm các loại từ: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A;2.5-4A;4-6A;5-8A; 6-9A;7-10A; 9-13A; 12-18A

MT-32 dùng cho MC-9b đến MC-40a gồm các loại từ:0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A;2.5-4A;4-6A;5-8A; 6-9A;16-22A; 18-25A; 22-32A; 28-40A

MT-63 dùng cho từ MC-50a và MC-65a

MT-95 dùng cho từ MC-75a, MC-85a và MC-100a

MT-150a dùng cho MC-130 & MC-150a

MT-225 dùng cho MC-185a và MC-225a

MT-400 dùng cho MC-265a, MC-330a và MC-400a

MT-800 dùng cho MC-500a, MC-630a và MC-800a

RƠ LE NHIỆT LS
Tên hàng In (A)
MT-12 (1) 0.63~18A
MT-32 (2) 0.63~19A
MT-32 (2) 21.5~40A
MT-63 (3) 34-50, 45-65A
MT-95 (4) 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A
MT-150 (5) 80-105A, 95-130A,110-150A
MT-225 (6) 85-125,100-160,120-185,160-240A
MT-400 (7) 200-330A và 260-400A
MT-800 (8) 400-630A và 520-800A
RƠ LE ĐIỆN TỬ LS – Electric motor protection relays
GMP22-2P (1a1b) 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A
GMP22-3P (1a1b) 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A
GMP40-2P (1a1b) 4~20A, 8~40A
GMP40-3P (1a1b) 4~20A, 8~40A